Політика конфіденційності

 1. 1. Загальні положення
  1. Ця Політика конфіденційності у сфері персональних даних (надалі — Правила) регулює правові відносини, пов’язані із обробкою персональних даних Користувачів Сайту https://zamovshafu.com.ua (надалі — Сайт), тобто Ваших персональних даних.
  2. Перед початком користування Сайтом просимо Вас уважно ознайомитись з цими Правилами.
  3. Персональні дані обробляються Товариством з обмеженою відповідальністю «ЮНІМАРКЕТ СИСТЕМЗ» (надалі по тексту — Постачальник), код ЄДРПОУ 42302550, місцезнаходження: вул. Небесної сотні, б. 24/37, офіс 205, м. Кременчук, Полтавська обл., Україна.
  4. Проставляючи відмітку у відповідному полі про надання дозволу на обробку своїх персональних даних Ви підтверджуєте, що розумієте обсяг та мету обробки Ваших персональних даних Постачальником та надаєте добровільну, поінформовану, усвідомлену та однозначну згоду Постачальнику на обробку Ваших персональних даних.
  5. Проставляючи відмітку у відповідному полі про надання дозволу на обробку своїх персональних даних, Користувач дає добровільну, без примусу і погроз, поінформовану, усвідомлену і однозначну згоду на передачу зазначених у цих Правилах третім особам персональних даних з метою, визначеною в цих Правилах. При цьому доводимо до Вашого відома, що існує ризик того, що ці треті особи можуть не забезпечити гарантований законодавством рівень захисту персональних даних.
  6. Якщо Ви не розумієте обсяг та мету обробки Постачальником Ваших персональних даних та/або якщо не надаєте згоду на обробку своїх персональних даних та/або з будь-яких причин не можете надати усвідомлену згоду на обробку своїх персональних даних, просимо Вас не реєструватись на Сайті. В такому випадку Постачальник не зможе надавати Вам послуги за допомогою Сайту.
  7. Ви підтверджуєте, що персональні дані, вказані Вами під час реєстрації та в подальшому впродовж строку користування Сайтом, є достовірними та актуальними. Постачальник має право змінити або видалити інформацію про Користувача у разі встановлення недостовірності та/або неактуальності персональних даних.
  8. Якщо зміст цих Правил суперечить угодам, підписаним між Користувачем та Постачальником, перевага у регулюванні взаємовідносин в частині обробки персональних даних надається цим Правилам.
  9. Постачальник має право в односторонньому порядку змінювати ці Правила без попереднього погодження з Вами. Інформація про зміни в Угоді розміщується Постачальником на Сайті. Зміни цих Правил набувають чинності з моменту їх розміщення на Сайті або більш пізньої дати, зазначеної Постачальником при розміщені цих змін. Приймаючи умови цих Правил, Ви надаєте згоду на будь-які такі зміни та вважаєтесь ознайомленими з ними в день розміщення їх на Сайті. Якщо Ви не згодні із змінами, внесеними Постачальником у ці Правила, Ви маєте право видалити свій аккаунт, після чого Постачальник припинить обробку персональних даних, окрім даних, необхідних для виконання взятих на себе зобов’язань Користувачем та Постачальником згідно з Угодою користувачів та письмовими договорами, укладеними між Користувачами та Постачальником. В такому випадку Постачальник не зможе надавати Вам послуги за допомогою Сайту.
  10. Постачальник вживатиме розумних заходів для захисту персональних даних Користувачів. Але Користувач розуміє і згоден з тим, що мережа Інтернет не є повністю приватною і безпечною.
 2. Терміни, що вживаються в цих Правилах
  1. Аккаунт — обліковий запис Користувача на Сайті, який містить набір відомостей про Користувача для його ідентифікації на Сайті та забезпечення можливості користуватись сервісами Сайту.
  2. Користувач — Замовник або Виробник, який зареєструвався на Сайті з метою отримання можливості користуватись сервісами Сайту.
  3. Обробка персональних даних - будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.
  4. Персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.
  5. Розпорядник персональних даних – Постачальник (Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮНІМАРКЕТ СИСТЕМЗ», код ЄДРПОУ 42302550), якому Ви (Користувачі) надали право обробляти свої персональні дані в цілях, визначених цими Правилами.
  6. Третя особа - будь-яка особа, за винятком Користувача чи розпорядника персональних даних, якій Користувачем чи розпорядником персональних даних здійснюється передача персональних даних.
  7. Cookie - невеликий фрагмент даних, які зберігаються на термінальному пристрої Користувача, що пересилається веб-серверу щоразу, коли Користувач заходить на сайт.
 3. Види, мета та порядок обробки персональних даних
  1. Обробка персональних даних здійснюється відкрито і прозоро з метою, зазначеною у цих Правилах.
  2. Збір і обробка персональних даних здійснюється з моменту реєстрації Користувача на Сайті та надання своїх персона них даних або з моменту укладення письмового договору між Користувачем і Постачальником, в залежності від того, яка подія настала раніше.
  3. Збір і обробка персональних даних здійснюється в мінімально необхідному обсязі для мети, зазначеної в цих Правилах.
  4. Персональні дані, які обробляються Постачальником:
   • ім’я;
   • логін;
   • пароль;
   • номер засобу зв’язку (телефону);
   • адреса місця проживання/місцезнаходження;
   • адреса електронної пошти.
    У разі укладення письмово договору між Користувачем та Постачальником також обробляються такі персональні дані:
   • ідентифікаційний номер;
   • паспортні дані;
   • дані про банківський рахунок Користувача.
  5. Будь-яка інша інформація, зазначена Користувачем на Сайті за власним бажанням або за пропозицією третьої особи, Постачальником не обробляється і є загальнодоступною. Постачальник не несе відповідальність за захист такої інформації.
  6. Адміністрація не обробляє персональні дані щодо расового чи етнічного походження, політичних, релігійних, філософських або ідеологічних переконань, політичних поглядів, щодо членства в політичних партіях та/або професійних спілках, засудження до кримінального покарання, стан здоров'я, статевого життя, сексуальної орієнтації, біометричних і генетичних даних, притягнення до адміністративної або кримінальної відповідальності, застосування до особи заходів в рамках досудового розслідування, застосуванні щодо особи заходів, передбачених Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність», вчинення щодо особи тих чи інших видів насильства, місце знаходження та / або шляхах пересування особи, персональні дані дітей, а також інформацію, яка включає відомості вказаного у цьому пункті змісту
  7. Мета обробки персональних даних:
   • забезпечення Користувачам можливості використовувати сервіси Сайту та надання Постачальником послуг Користувачам;
   • укладення угод між Користувачем та Постачальником, укладення угод Користувачами між собою, а також виконання таких угод;
   • визначення потенційно цікавих Користувачам пропозицій та послуг Постачальника, здійснення таргетингової реклами;
   • проведення рекламних акцій та інших маркетингових заходів;
   • проведення статистичних та інших досліджень стосовно відвідувань та функціонування Сайта.
  8. Персональні дані зберігаються впродовж всього строку існування аккаунта Користувача на Сайті та до повного виконання договору, укладеного між Користувачем та Постачальником. Якщо момент видалення аккаунта Користувача з Сайту та момент повного виконання договору, укладеного між Користувачем і Постачальником, не збігаються у часі, персональні дані зберігаються до моменту настання більш пізньої події.
  9. Після настання моменту, визначеного п. 3.8. цих Правил, Постачальник видаляє персональні дані Користувача.
  10. Персональні дані можуть змінюватися/видалятися за відповідною заявою Користувача. Користувач може відкликати в будь-який момент свою згоду на обробку персональних даних, без наслідків для законності їх обробки до такого відкликання згоди. Якщо Користувач хоче змінити / видалити свої персональні дані / відкликати свою згоду на обробку персональних даних, йому необхідно звернутися до Постачальника на електронну адресу support@zamovshafu.com.ua, направивши відповідну заяву. Постачальник має право запросити у Користувача паспорт або інші документи, що дозволяють ідентифікувати Користувача. Це робиться для захисту персональних даних Користувача, щоб уникнути зміни / видалення персональних даних на підставі звернення неналежного заявника. У випадку ненадання Користувачем документів для його ідентифікації, Постачальник має право відмовити у зміні/видалені персональних даних.
  11. Користувач розуміє, що видалення персональних даних або відкликання згоди на обробку його персональних даних унеможливлює користування сервісами Сайта та надання послуг Постачальником Користувачу.
  12. Право видалення персональних та/або відкликання згоди на обробку персональних даних не може стосуватись правовідносин, які виникають в момент укладення письмового договору між Користувачем і Постачальником до повного виконання сторонами зобов’язань за таким договором.
  13. Користувач має право на отримання від Постачальника інформації про те, які його персональні дані обробляються Постачальником і отримати доступ до таких персональних даних. Для цього йому необхідно звернутися до Постачальника на електронну адресу support@zamovshafu.com.ua, направивши відповідну заяву. Постачальник має право запросити у Користувача паспорт або інші документи, що дозволяють ідентифікувати Користувача. Це робиться для захисту персональних даних Користувача, щоб уникнути надання інформації про персональні дані неналежному заявнику. У випадку ненадання Користувачем документів для його ідентифікації, Постачальник має право відмовити у наданні інформації про оброблювані персональні дані.
  14. Постачальник не зобов’язаний повідомляти Користувача про видалення, обмеження доступу або інші дії, пов’язані з обробкою його персональних даних.
  15. Персональні дані передаються третім особам у таких випадках:
   • з метою надання Постачальником послуг Користувачу, якщо право передачі даних про Користувача передбачене Угодою користувачів та/або письмовим договором, укладеними між Користувачем і Постачальником;
   • у випадку передання Постачальником права вимоги до Користувача, яке виникло на підставі Угоди користувачів та/або письмового договору;
   • у випадках визначених чинним законодавством України в інтересах національної та громадської безпеки, економічного добробуту та прав людини;
   • в інших випадках, коли це необхідно для захисту прав Користувача та/або Постачальника.
  16. Постачальник не зобов’язаний повідомляти Користувача про передання його персональних даних третім особам.
  17. Постачальник використовує такі сервіси як Google Analytics, Facebook Pixel та Hotjar для статистки про відвідування Сайту, переглянуті відвідувачем Сайту сторінки, вчинені відвідувачами на Сайті дії тощо. Тому деякі дані про Користувачів можуть передаватися таким сервісам. Обсяг інформації, що збирається, мета і порядок її використання встановлюється Політикою конфіденційності таких сервісів. При використанні вказаних сервісів Постачальник не ідентифікує відвідувачів Сайту та не збирає персональні дані по них.
  18. Частина персональних даних Користувача може передаватись платіжній системі, через яку Користувач здійснює оплату за послуги Постачальника. Користувач розуміє, що технологічний та програмно-апаратний захист персональних даних здійснює відповідна платіжна система та вся відповідальність за обробку та збереження персональних даних Користувача такими платіжними системами покладається виключно на платіжні системи.
  19. Порядок обробки персональних даних соціальними мережами, через які здійснюється авторизація на Сайті (якщо така функція доступна на Сайті), встановлюється правилами зазначених соціальних мереж. Вся відповідальність за обробку та збереження персональних даних Користувача такими соціальними мережами, покладається виключно на них.
  20. Відповідальним за точність, достовірність та оновлення персональних даних покладається на Користувача.
  21. Користувач має право з розумною періодичністю звертатись до Постачальника з приводу отримання інформації, що стосується обробки його персональних даних Постачальником.
 4. Використання файлів cookie
  1. В процесі роботи Сайта Постачальник може збирати деяку інформацію про Користувача за допомогою використання файлів cookie.
  2. Фрагменти даних, отриманих за допомогою файлів cookie зберігаються на пристрої Користувача і пересилається до веб-сервера щоразу, коли Користувач заходить на сайт.
  3. Файли cookie використовуються з метою:
   • аутентифікації Користувача;
   • оптимізації роботи Сайта;
   • ведення статистики про відвідування Сайту.
  4. Файли cookie можуть збирати дані про те, які сторінки відвідав Користувач, з якої сторінки Користувач перейшов на Сайт, дату і час відвідин Сайта, IP-адресу.
  5. Користувач в будь-який момент може відмовитися від використання файлів cookie або видалити збережені на пристрої файли за допомогою відповідних налаштувань інтернет-браузера, що використовується Користувачем. У разі відмови від виористання файлів cookie, Користувач може бути обмежений у доступі до деяких або всіх розділів Сайта, а також в можливості використання деяких або всіх сервісів Сайта, а Постачальник звільняється від виконання зобов'язань перед Постачальником за невиконання/неналежне виконання ним Угоди користувачів та/або письмового договору.
 5. Вирішення спорів
  1. Якщо у Вас виникли будь-які питання щодо захисту Ваших персональних даних або будь-які інші питання щодо користування Сайтом, будь ласка, зв'яжіться з Постачальником по електронній пошті support@zamovshafu.com.ua